• Zvířátka se chystají k zimnímu spánku, pracujeme na zahradě